سرافرازان ایران                       

گفتار نیک پندار نیک کردار نیک

Good Words Good Thoughts Good Deeds

Sarafrazan Organization of Iran

Restoring Democracy In Iran Is Our Goal

ما سربازان ، پایداران راه رهایی ایرانیم هم میهن! تنها راه نجات ایران در سرنگونی رژیم حاکم بر ایرانمان می باشد

email address : sarafrazan@sarafrazan.net

   

Home گزارش ها تاماه مارس2010 گزارش ها و مطالب تا June/01/2007 سخنی با ایرانیاران روز عزای ملی 22 بهمن قبل و بعد از نادانی مطالب رسیده رضا رنجرام از این سوی و آن سوی پادشاه دکتر کورش آریامنش دکتر اسفندیار غیاثی دکتر فریدون فزخزاد استاد شفا علی اکبر سعیدی سیرجانی سایه سعیدی سیرجانی بهروز صور اسرافیل شیرین نشاط دکتر رامین اعتبار رضا پردیسان سازمان خشم مانی ترک زاده آریامهر 2 بردیا فروهر نزهت یحیی زاده شاهین مردانی partners in crime ملا نامه شورش 57 حماسه هیجده تیرماه جانباختگان 1 جانباختگان 2 جانباختگان 3 جانباختگان 4 سرافرازان زنده نام سرافرازان جنایتکاران و خیانتکاران فاجعه سینما رکس عکس مصدق سنگسار زن آزاده ایران والدهایم در ایران جنایت و مکافات مشروطیت تقویم تاریخ آرشیو صدا و تصویر میان پرده ها سروده ها سروده های آریا از کانادا تماس با ما Links/پیوندها تماس جهانی    

   ایران متحد  UNITED IRAN

 

گرامی میداریم احترام بزرگمردان و زنانی را که همچنان برای رهایی ایران مبارزه میکنند! 

IN ORDER TO BRING PEACE TO THE REGION HELP IRANIAN NATION TO CHANGE TERRORIST REGIME IN IRAN!

The most wanted criminals of regime in Iran

Islamic Republic of Hell In Iran, Established by Britain in 1979 and protected by them ever since

________________________________________________________________________________________________